Bij ABS Advies staat u als klant centraal. Daarom luisteren wij naar u.

Wij ondersteunen bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Laatste Nieuws

Deadline publicatieverplichting

Vervroegde deadline publicatieverplichting WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'd...

Lees verder

Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de ...

Lees verder

Belastingtarieven 2013

SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet elektronische registratie notariële akten EN de ...

Lees verder

Wetsvoorstellen

Wegens de aangekondigde bezuinigen alsmede de aangekondigde administratieve lastenvermindering, heeft het aangeboden fiscaal pakket zeker invloed op uw onderneming (eenmanszaken, v.o.f. en B.V.). Ook heeft he...

Lees verder

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten ...

Lees verder

UP TO DATE

Wij denken met u mee

Als klant van ABS Advies kunt u rekenen op gedegen kennis en een pro-actieve houding. Tegelijkertijd proberen
wij onze informele sfeer te behouden. Op deze manier denken wij als professionele dienstverlener graag
met u mee! Dit nieuwsgedeelte op de site is hier een goed voorbeeld van.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsberichten behoefte aan deskundig advies? Neem dan gerust contact
met ons op.Eigen bedrijf en echtscheiding
| Afdrukken |

Voor de wet is het huwelijk van een ondernemer niet wezenlijk anders dan dat van een gewone werknemer. De echtscheiding van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de zelfstandig ondernemer wordt dan ook op dezelfde wijze afgewikkeld als die van een gewone werknemer. Maar er zijn toch zeer aanzienlijke verschillen, die het goed afwikkelen van de echtscheiding van een ondernemer tot maatwerk maken.

Alimentatienormen

Hoe wordt de alimentatie van een ondernemer berekend? De rechtbank hanteert daarvoor de zogenaamde TREMA-normen. Maar die bieden in het geval van een ondernemer onvoldoende houvast. De door de rechtbanken gehanteerde alimentatienormen bevatten namelijk geen uitgewerkte richtlijnen voor het berekenen van de draagkracht van ondernemers. Hoe nu verder? Is er draagkracht als een eigen bedrijf verlies maakt? Hoe wordt vermogen verdeeld als dat nodig is om de onderneming in stand te houden? Wat moet er gebeuren met het in eigen beheer opgebouwde pensioen? Dit zijn maar enkele vragen die kunnen spelen bij echtscheidingen, waarbij de man of de vrouw of beiden een eigen bedrijf hebben. De oplossingen die in de praktijk gevonden worden zijn heel verschillend. Telt men daarbij op dat bij ondernemers vaker sprake is van huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding en dat ook de verdeling van niet uitgekeerde winsten onderdeel van de discussie tussen partijen kan gaan uitmaken, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de echtscheiding van de ondernemer zich niet leent voor standaardoplossingen.

De directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Op het eerste gezicht lijkt de directeur-grootaandeelhouder op een gewone werknemer. Hij ontvangt immers salaris. Een essentieel verschil met de gewone werknemer is echter dat de DGA zijn salaris zelf vaststelt. Daarnaast kan de DGA besluiten zichzelf dividend uit te keren. Een terugkerend onderwerp in de discussie tussen partijen vormen de opnames in rekening-courant, die rechtstreekse gevolgen kunnen hebben voor de door de rechter vast te stellen verdiencapaciteit. De verevening van het in eigen beheer opgebouwde pensioen is een onderwerp dat grote gevolgen kan hebben voor de onderneming, zeker indien de vereveningsgerechtigde partner afstorting van de pensioenaanspraken verlangt.

De zelfstandig ondernemer

De zelfstandig ondernemer is geen werknemer en ook de boekhouding is anders ingericht dan in het bedrijf van de DGA. Onderling is er ook veel verschil tussen een eenmanszaak met personeel, de ZZP-er, de VOF en de maatschap. Bij het vaststellen van de verdiencapaciteit van de zelfstandig ondernemer spelen dezelfde onderwerpen als bij de DGA. De omstandigheden van het geval zijn echter steeds wisselend.

Vragen die regelmatig in echtscheidingen van ondernemers spelen zijn:

 • Wat is in de toekomst het in redelijkheid te verwerven inkomen?
 • Wat is de meest passende wijze van bepaling van de mate van welstand tijdens het huwelijk?
 • Wat is de waarde van de onderneming?
 • Wat is in dit concrete geval de relevantie van:
  • De Fiscale balans;
  • De Commerciële balans (indien aanwezig);
  • De Winstgevendheid;
  • De Geldstromen (Cash flow);
  • Afschrijving;
  • Eenmalige posten;
  • Stille reserves;
  • Goodwill;
  • Deelnemingen;
  • Management fee.
 • Hoeveel jaren bieden een zo getrouw mogelijk referentiekader?
 • Is er sprake van niet uitgekeerde winsten en zijn deze uitkeerbaar? Wat is daarbij de relevantie van de:
  • Liquiditeit,
  • Solvabiliteit; en de
  • Rentabiliteit
 • Pensioenvoorziening in eigen beheer en pensioenverevening.

De echtscheiding van de directeur-grootaandeelhouder en van de zelfstandig ondernemer zijn derhalve complex. Daar staat tegenover dat vaak maatwerkoplossingen mogelijk zijn, als maar goed onderhandeld wordt.

 
Pas op met twitter etc.
| Afdrukken |

Sociale netwerksites als Twitter, Hyves, MySpace, Facebook, LinkedIn en YouTube zijn ongekend populair. Zij hebben echter niet alleen voordelen voor ondernemers, maar ook risico’s. Het belangrijkste gevaar is dat er gevoelige informatie over u en uw zaak op straat komt te liggen. Daar kunnen criminelen misbruik van maken. Het gevaar schuilt niet zozeer in de techniek, maar in de ‘menselijke aspecten’.

1. U publiceert gevoelige informatie
U denkt: wat leuk, ik maak een profiel aan op Hyves. Al snel zult u echter in de verleiding komen om informatie te delen die u op een andere plek nooit wereldkundig zou hebben gemaakt. Het is dus belangrijk alleen informatie te publiceren waarvan u werkelijk wilt dat de hele wereld het kan lezen. Dit geldt evenzeer voor Twitter. Deze populaire site stelt de beginvraag ‘What are you doing?’ aan zijn gebruikers. Geef de hele dag eerlijke antwoorden op die vraag, en u kunt in al uw gangen worden gevolgd. Maar u kunt niet weten of de veelal anonieme volgers van uw pagina wel allemaal goede bedoelingen hebben.

2. Anderen publiceren gevoelige gegevens over u
Helaas bent u niet de enige die loslippig kan zijn op het net. Ook uw personeel is een risicofactor. Sommige mensen zetten de meest intieme informatie op hun pagina bij Hyves of Myspace. Wat zij over zichzelf en het werk publiceren, kan onbedoeld schade toebrengen aan de reputatie van uw bedrijf. Daarnaast kunnen zij per ongeluk bedrijfsvertrouwelijke gegevens delen met (on)bekenden. Ook familieleden en vrienden kunnen deze vergissingen maken. Dit betekent dat u het bestaan van sociale sites niet maar zo kunt negeren. U kunt uw personeel verbieden om de sites te bezoeken op het werk, maar dat lost niet het hele probleem op: u kunt ze namelijk niet verbieden die sites privé te gebruiken. Beter is het personeel goed te instrueren over wat zij wel en niet op de sociale sites schrijven. Dat betekent terughoudendheid, en geen informatie die uw bedrijf eventueel zou kunnen schaden.

3. Informatiemisbruik
Op Infoworld verscheen een griezelig en zeer eigentijds verhaal van een hack op de niet bij naam genoemde winkelketen. Via gegevens op Facebook en Twitter slaagde een hacker er in een volledig overzicht te maken van de personeelsleden op het hoofdkantoor van een winkelketen. Tevens kon hij nauwkeurig bijhouden wie er aan- en afwezig waren. Hij praatte zich het hoofdkantoor binnen met behulp van een verzonnen afspraak met een afwezig personeelslid, waarover hij veel informatie had. Op de toiletten en bij de koffiemachine liet hij USB-sticks achter met etiketten als ‘loonadministratie’. De sticks bevatten rootkits die automatisch wachtwoorden doorsturen per e-mail. Ook installeerde de hacker een rogue wifi access point. Hij wist toegang te krijgen tot de database op de server van het bedrijf, en downloadde alle accountgegevens.

4. Identiteitsdiefstal

Sommige gebruikers van sociale netwerksites vertellen honderduit over zichzelf. Van velen zijn geboortedatum, nationaliteit, adres, favoriete boeken en muziek, vakantiebestemmingen en andere gegevens te vinden. Gunter Ollman, directeur Veiligheidsstrategie van IBM Internet Security Systems, ontdekte dat veel gebruikers van netwerksites zoveel persoonlijke informatie op de sites zetten, dat criminelen kunnen overgaan tot de diefstal van hun identiteit.

5. Tijdsbeslag
Heeft u met uw zaak een leuke pagina op Hyves? Prima, maar er moeten wel regelmatig nieuwe berichten op worden gezet om uw connecties warm te houden. Daar komt bij dat het persoonlijke Hyves iets heel anders is dan het zakelijke LinkedIn. Weer andere sociale netwerksites hebben ook weer een ander soort gebruik(ers). Via één netwerksite bereikt u mogelijk maar een deel van uw doelgroep, waardoor het wenselijk kan zijn op meerdere sites een pagina te hebben. Dit kan lucratief zijn, maar het kan ook een aardige klus worden om al die pagina’s regelmatig bij te werken, vooral als er voor u weinig business zit in de gebruikers van de site. Zorg er dus voor dat u actief bent op een sociale netwerksite die goed past bij u en uw bedrijf.

 
Slimmer werken
| Afdrukken |

Slimmer werken begint met je bewust worden van een aantal zaken.

Wat ben ik aan het doen?
Waarom doe ik de dingen die ik doe?
Waarom doe ik dingen op de manier hoe ik ze doe?

Het zou goed zijn om regelmatig tijd vrij te maken om eens rustig na te denken over je werk in plaats van steeds aan je werk te denken. Tijd om stil te staan bij wat je aan het doen bent in deze wereld en wat je wilt bereiken. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, en je ervan bewust zijn hoe bepaalde processen verlopen levert vaak verrassende resultaten op. Je wordt je ervan bewust dat het misschien anders en beter kan.

Door veranderingen aan te brengen in hoe je werkt en hoe je je werk indeelt, kun je meer structuur aanbrengen in je werk. Je kunt de onderdelen van je werk die minder relevant zijn voor wat je werkelijk wilt doen vaak automatiseren, uitbesteden of op zo’n manier doen dat ze makkelijker gaan en ze je minder energie kosten.

Misschien herken je je in onderstaande uitspraken:

 • ‘Waarom kan ik niet even ongestoord een uur geconcentreerd werken?’
 • ‘Ik word de hele dag afgeleid door binnenkomende e-mails.’
 • ‘Mijn telefoon gaat steeds, net als ik lekker aan het werk ben.’
 • ‘Waarom word ik op momenten van concentratie gestoord door mijn baas of een collega?’
 • ‘Ik heb steeds het idee dat er slimmere manieren moeten bestaan dan dat heen en weer e-mailen over hetzelfde onderwerp,  maar ik weet niet hoe.’
 • ‘Vergaderingen zouden zoveel efficiënter kunnen, als iedereen de juiste informatie zou hebben, zouden we zoveel tijd kunnen  besparen…’
 • ‘Ik heb het idee dat ik overspoeld word door informatie en ik krijg niet de informatie die relevant voor me is.’
 • ‘Waarom heb ik constant het gevoel met zaken bezig te zijn die ik eigenlijk helemaal niet wil doen, en heb ik geen tijd voor de zaken  die ik echt wil doen?’
 • ‘Ik heb het idee dat ik overspoeld word door informatie en ik krijg niet de informatie die relevant voor me is.’
 • ‘Waarom heb ik constant het gevoel met zaken bezig te zijn die ik eigenlijk helemaal niet wil doen, en heb ik geen tijd voor de zaken  die ik echt wil doen?’

Het is goed om hierover na te denken. Je bent meestal zelf verantwoordelijk voor deze situaties. Als je niets doet blijft het zoals het nu is. en hier volgt het cadeautje: als je er wel wat aan gaat doen, dan kun je heel veel van bovenstaande situaties veranderen en verbeteren.

Het is heel goed om af en toe stil te staan bij hoe je je werk doet en waarom ook alweer, gun jezelf dat! Je hoeft niet altijd op je telefoon bereikbaar te zijn. Het is verstandig om je binnenkomende e-mail geen geluidje te laten produceren. De hoeveelheid tijd die je aan bepaalde onderdelen van je werk besteedt kun je veranderen.

 
Tips bij het onderhandelen
| Afdrukken |

We onderhandelen elke dag. Met werknemers, met klanten en zelfs thuis. Maar hoe haalt u er het meeste uit? 16 Tips voor een goed onderhandelingsresultaat.

1. Bereid u goed voor
Als u zich niet goed voorbereidt, is de kans groot dat tijdens de onderhandelingen de tegenpartij u de kaas van het brood eet. U zorgt dus altijd dat u goed beslagen ten ijs komt.

2. Verdiep u in de zaak
Zorg dat u een goed beeld heeft van waarover u onderhandelt, ook over wat de positie van de tegenpartij daarin is en wat de obstakels zijn die u tijdens de onderhandelingen kunt tegenkomen.

3. Verzamel informatie over de andere partij
Zorg dat u weet wie de andere partij is en wat zijn drijfveren zijn. Zo kunt u beter op de ander inspelen.

4. Bepaal vooraf wat u wilt bereiken
Bedenk vooraf uw strategie, waarin u zowel bepaalt wat u minimaal echt wilt bereiken, als wat uw beginpunt is in de onderhandelingen. Uw beginpunt in de onderhandelingen is een ideaal punt: het is wat u zou willen hebben als alles mee zit. Houd daarbij wel de realiteit in het oog, als de andere partij daarmee akkoord gaat moet hij het wel aan zijn achterban uit kunnen leggen. In de meeste gevallen zal de andere partij niet akkoord gaan met uw eerste voorstel.

Daarom heeft u ook uw minimum resultaat bepaald, de ruimte daartussen kunt u als wisselgeld in de onderhandelingen gebruiken.

5. Bedenk overtuigende argumenten
Bedenk van te voren argumenten die de andere partij van uw goede voorstel kunnen overtuigen. Tijdens de onderhandelingen is het vaak beter deze niet allemaal tegelijk in te zetten, maar er nog enkele te bewaren, die u later tijdens de onderhandelingen alsnog in kunt zetten. Zo heeft u niet gelijk al uw kruit verschoten.

6. Onderhandel face to face
Face to face onderhandelingen zijn bijna altijd beter dan onderhandelingen door de telefoon. Face to face kunt u elkaar beter aanvoelen en beter op elkaar reageren. Onderhandelen via e-mail is in de meeste gevallen onhandig.

7. Zit niet recht tegenover elkaar
Recht tegenover elkaar zitten maakt de tegenstelling zeer duidelijk. Dit werkt vaak niet bevorderlijk op het vinden van overeenstemming. Probeer een originele tafelschikking of een ronde tafel. Is de tafel rechthoekig, ga dan schuin tegenover elkaar zitten.

8. Formuleer helder wat u wilt
Het is essentieel de onderhandelingen te beginnen met het helder formuleren van uw openingszet. Maak niet de veel voorkomende vergissing dat u, om de tegenpartij van dienst te zijn, al bij voorbaat toegevingen doet aan uw openingsbod. Toegevingen kunt u indien nodig altijd nog tijdens de onderhandelingen doen.

9. Spreek de taal van de ander
Pas u aan uw tegenpartij aan, bijvoorbeeld in taalgebruik en kleding, om het contact een goede sfeer te geven. Luister wat de ander zegt en voorstelt, en maak daar aantekeningen van. Indien er dingen niet helemaal duidelijk zijn, herhaal dan zoals u het van de andere partij gehoord heeft en vraag om bevestiging en/of verduidelijking.

10. Ga niet akkoord met het eerste voorstel van de tegenpartij
Het eerste voorstel van uw tegenpartij kent naar alle waarschijnlijkheid nog onderhandelingsruimte, die u op een voor u gunstige manier kunt benutten. Ga daarom niet akkoord met het eerste voorstel van de andere partij, maar bestudeer het voorstel en kom met een tegenbod.

11. Onderhandel stap voor stap
Neem uw tijd en houd overzicht over de verschillende delen van de voorstellen. Behandel deze stap voor stap, zodat het helder blijft waarover u spreekt.

12. Speel de bal, niet de man
Blijf u tijdens de onderhandelingen op de zaak richten. Voorkom persoonlijke irritaties, en ook als u deze heeft, probeer het niet te uiten. U speelt dan op de man, en dat heeft altijd een negatief effect op de onderhandelingen. De tegenpartij zal de hakken in het zand zetten, en de oplossing is verder weg.

13. Wees op alles voorbereid
Onderhandelingen kennen vaak onverwachte wendingen. Het vinden van een oplossing vergt creativiteit van zowel u als uw onderhandelingspartners. Ook weet u nooit helemaal precies waar bij de tegenpartij de ruimte zit en waar de gevoeligheden liggen. Wees dus voorbereid op onverwachte wendingen.

14. Laat u niet onder druk zetten
Sommige onderhandelaars gebruiken intimidatie als middel of proberen of dat bij u werkt. Ga hier niet op in. Een goede manier om op intimidatie te reageren is even pauze nemen voor overleg. Blijf trouw aan uzelf en laat u niet bewegen iets anders te doen of toe te zeggen dan u echt wilt.

15. Haal niet het onderste uit de kan
Soms kunt u als grote overwinnaar een onderhandelingstafel verlaten, maar uiteindelijk toch verliezen. Het onderste uit de kan halen is gevaarlijk. Bedenk dat u na de onderhandelingen toch samen het onderhandelingsresultaat uit zult moeten voeren. Verder moet ook de andere partij het resultaat aan zijn achterban kunnen uitleggen, en wilt u met deze partij wellicht nog vaker tot overeenstemming ergens over komen.

16. Houd de deur open
Als de gesprekken niet meteen succesvol verlopen, gooi dan de deur niet helemaal dicht. Creëer een sfeer waarin er later opnieuw gesproken kan worden over dit of een ander onderwerp

 
Risicoscan; de gezondheid van ..
| Afdrukken |

Het vaststellen van de gezondheid van de onderneming is in twee situaties eenvoudig. Dat is wanneer de onderneming dood of kerngezond is. Maar in de regel is de situatie genuanceerder en zijn er voldoende mogelijkheden voor verbetering van de situatie. Het klinisch beoordelen van de gezondheid van de onderneming op basis van kengetallen geeft vaak te laat het signaal dat de onderneming in de gevarenzone zit. Er zijn vaak tal van kenmerken die al eerder zichtbaar zijn.

Hieronder worden een aantal belangrijke van deze kenmerken beschreven.

 • Bankoverstand/ hoge financieringslasten
 • Stagnerende orderintake/ stagnerende omzet
 • Afname efficiency/ productiviteit
 • Oplopende overige kosten
 • Personeelsverloop
 • Opbouw portfolio
 • Balanstotaal/ werkkapitaal

Bankoverstand/ hoge financieringslasten
Er zijn in hoofdlijnen twee oorzaken waardoor krapte binnen de bestaande financierings- faciliteiten kan ontstaan. Groei en het missen van aansluiting met de markt. Vaak wordt deze krapte opgelost door dure oplossingen die zich vertalen in hoge financieringslasten.
In de regel mogen uw financieringslasten niet hoger zijn dan 7% van uw rentedragende schulden.

Stagnerende orderintake/ stagnerende omzet
De groei van een onderneming wordt enerzijds bepaald door de marktsituatie en anderzijds door de fase waarin de onderneming verkeerd. Ten aanzien van de marktsituatie zijn er structurele en conjuncturele bewegingen te onderkennen. De verschillende fasen waarin een onderneming kan verkeren zijn de aanloop-, de groei- en de volwassenheidsfase.

Een stagnerende orderintake /omzet als gevolg van het tijdelijk inzakken van de markt behoeft in beginsel niet ernstig te zijn. Wanneer echter een verandering in de marktsituatie structureel van aard is en de onderneming in die situatie ook slecht scoort ten opzichte van haar concurrenten, dan dient een stagnerende intake /omzet als een ernstig waarschuwingssignaal opgevat te worden.

Afname efficiency/ productiviteit
De efficiency en productiviteit zijn de drivers die de kostprijs van uw product bepalen. Van belang is hoe de kostprijs zich verhoud tot de verkoopprijs en ten opzichte van de kostprijs van concurrenten. Een stijgende kostprijs welke niet gecompenseerd kan worden door een evenredige stijging van de verkoopprijs kan een situatie van discontinuïteit veroorzaken. 

Oplopende overige kosten
Bij de kosten kan onderscheid worden gemaakt tussen de kosten die samenhangen met de productie en de overige kosten. De overige kosten zijn kosten die worden gemaakt om een organisatie te onderhouden rondom het productieproces. Voorbeelden daarvan zijn administratie kosten, kosten huisvesting etc. De overige kosten hebben de neiging zich trapsgewijs te ontwikkelen waarbij alleen treden naar boven en niet naar beneden kunnen worden genomen. Binnen een bepaald omzetniveau blijven de overige kosten gelijk; groeit de omzet over een bepaald niveau heen dan springen de overige kosten bijna als vanzelf naar een hoger niveau, maar neemt de omzet af dan blijven de overige kosten op een bepaald niveau hangen.

Als uw “overige kosten” in onvoldoende mate gedekt zijn is dat vanzelfsprekend een risicofactor waar rekening mee gehouden moet worden.

Personeelsverloop
Personeel is voor de meeste ondernemingen de belangrijkste asset. Zij hebben de know-how, bepalen de cultuur en zijn het contact naar de markt. Het in staat zijn om de beste mensen uit de markt aan te trekken is van belang voor groei. Het in de organisatie kunnen behouden van de meest waardevolle mensen is een waarborg voor de continuiteit van de onderneming.
Een niet beheersbaar, bovenmatig ziekteverzuim en / of een groot personeelsverloop zijn ernstige risicofactoren.

Opbouw portfolio
De mate waarin de onderneming haar omzet heeft gediversifieerd wordt bepaald door het aantal debiteuren en het aantal producten. Geen diversificatie is niet perse slecht, maar maakt de onderneming wel kwetsbaar. Een grote diversificatie is niet perse goed, maar stelt wel hoge eisen aan het logistieke proces.
Balanstotaal/ werkkapitaal
De financieringsbehoefte van een onderneming hangt samen met haar balanstotaal en de omvang van het werkkapitaal. Onderdelen daarvan zijn op korte en middellange termijn beïnvloedbaar door deze nauwgezet te managen.

Als meerdere van de volgende situaties op uw onderneming van toepassing zijn, dan kan uw onderneming in gevaar zijn of snel komen.

 • De omloopsnelheid van de voorraad is het afgelopen jaar met meer dan 10% afgenomen.
 • De hoeveelheid debiteuren ouder dan 90 dagen is met meer dan 10% toegenomen
 • Aanmaningen door A-leveranciers en een toenemend aantal aanmaningen door overige leveranciers.
 • Toename balanstotaal geheel of nagenoeg geheel gefinancierd met kortlopende schulden.
 • Eigen vermogen is minder dan 20% van het balanstotaal en de resultatenontwikkeling is negatief.
 
Meer artikelen...


Pagina 3 van 4