Bij ABS Advies staat u als klant centraal. Daarom luisteren wij naar u.

Wij ondersteunen bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Laatste Nieuws

Deadline publicatieverplichting

Vervroegde deadline publicatieverplichting WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'd...

Lees verder

Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de ...

Lees verder

Belastingtarieven 2013

SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet elektronische registratie notariële akten EN de ...

Lees verder

Wetsvoorstellen

Wegens de aangekondigde bezuinigen alsmede de aangekondigde administratieve lastenvermindering, heeft het aangeboden fiscaal pakket zeker invloed op uw onderneming (eenmanszaken, v.o.f. en B.V.). Ook heeft he...

Lees verder

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten ...

Lees verder

UP TO DATE

Wij denken met u mee

Als klant van ABS Advies kunt u rekenen op gedegen kennis en een pro-actieve houding. Tegelijkertijd proberen
wij onze informele sfeer te behouden. Op deze manier denken wij als professionele dienstverlener graag
met u mee! Dit nieuwsgedeelte op de site is hier een goed voorbeeld van.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsberichten behoefte aan deskundig advies? Neem dan gerust contact
met ons op.Lijfrentepolissen
| Afdrukken |
U betaalt premies aan uw verzekeringsmaatschappij. In veel gevallen betaalt u maandelijks of jaarlijks een premiebedrag. Maar u kunt ook kiezen voor een koopsompolis: u betaalt dan het totale premiebedrag in één keer.

In het contract (de polis) is vastgelegd dat u uw geld in periodieke uitkeringen ontvangt. Dat wil zeggen: u ontvangt regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) een vast bedrag van de verzekeringsmaatschappij.

In het contract met de verzekeringsmaatschappij heeft u vastgelegd wanneer de lijfrente ingaat. Dat is de datum waarop de verzekeringsmaatschappij geld moet gaan uitkeren. Bijvoorbeeld: als u 60 wordt.
Of u lijfrentepremies mag aftrekken, is afhankelijk van het soort polis. Uw polis moet hiervoor voldoen aan bepaalde voorwaarden. De premies zijn dan tot een bepaald maximum aftrekbaar van uw inkomsten in box 1. Als u de premies heeft afgetrokken, zijn de periodieke uitkeringen die u ontvangt, voor het volledige bedrag belast in box 1.

Aftrek van premies is mogelijk bij polissen voor een:

  • oudedagslijfrente (de periodieke uitkeringen moeten uiterlijk in het jaar waarin u 70 jaar wordt, beginnen en mogen alleen eindigen bij uw overlijden);
  • nabestaandenlijfrente (na uw overlijden of het overlijden van uw partner, ontvangen de nabestaanden periodieke uitkeringen van de verzekeringsmaatschappij);
  • overbruggingslijfrente (als u wilt stoppen met werken voor uw 65e, kunt u een overbruggingslijfrente afsluiten; u ontvangt dan van de verzekeringsmaatschappij periodieke uitkeringen vanaf de dag waarop u stopt met werken tot het jaar waarin u 65 jaar wordt of met pensioen gaat);
  • tijdelijke oudedagslijfrente (de periodieke uitkeringen gaan niet door tot uw overlijden, maar stoppen op een vooraf vastgestelde einddatum, bijvoorbeeld op de dag waarop u 75 jaar wordt. De looptijd van de uitkeringen is minimaal 5 jaar en gaat niet eerder in dan het jaar waarin u 65 jaar wordt of met pensioen gaat en uiterlijk in het jaar dat u 70 jaar wordt).

Als u de lijfrentepolis afkoopt, verkoopt of beleent, wordt de volledige waarde van de polis belast in box 1. Bovendien wordt er in dat geval 20% zogenoemde revisierente in rekening gebracht.

Let op! Lijfrentepolissen die niet voor uw oude dag zijn, zoals bijvoorbeeld een lijfrentepolis voor als u arbeidsongeschikt wordt of een lijfrentepolis voor een meerderjarig invalide kind, kunnen ook aftrekbaar zijn.

 

 


Pagina 4 van 4