Bij ABS Advies staat u als klant centraal. Daarom luisteren wij naar u.

Wij ondersteunen bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Laatste Nieuws

Deadline publicatieverplichting

Vervroegde deadline publicatieverplichting WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'd...

Lees verder

Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de ...

Lees verder

Belastingtarieven 2013

SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet elektronische registratie notariële akten EN de ...

Lees verder

Wetsvoorstellen

Wegens de aangekondigde bezuinigen alsmede de aangekondigde administratieve lastenvermindering, heeft het aangeboden fiscaal pakket zeker invloed op uw onderneming (eenmanszaken, v.o.f. en B.V.). Ook heeft he...

Lees verder

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten ...

Lees verder
Belastingplan 2011

De voorgenomen wijzigingen in de belastingwetgeving per 2011 worden hierna besproken. Het gaat in de meeste gevallen niet om substantiële wijzigingen.

Vennootschapsbelasting
Tarief vennootschapsbelasting over winsten tot € 200.000 blijft ook in 2011 20% (tijdelijke maatregel is definitief geworden).
Tarief vennootschapsbelasting over winsten vanaf € 200.000 gaat in 2011 van 25,5% naar 25%.

Terugwentelen van verliezen kan ook in 2011 tot drie jaar terug (was al zo, maar is tijdelijke maatregel). De voorwaartse verliesverrekening wordt van 9 jaar teruggebracht tot 6 jaar.

BTW
Tijdelijke maatregel om BTW-aangifte per kwartaal te mogen doen wordt definitief gemaakt vanaf 2011.
Voor renovatie en herstel woningen ouder dan 2 jaar geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 verlaagd van 19% naar 6%.  Deze verlaging geldt niet voor materialen, maar alleen voor arbeidsloon.

Inkomstenbelasting
Tijdelijke regeling versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen geldt ook nog in 2011. De regeling komt er op neer dat ook op investeringen in 2011 in 2 jaar mag worden afgeschreven. Zie voor de uitzonderingen de site, www.vrijberoep.com.

Ingeval van dubbele lasten bij verhuizing (oude woning nog niet verkocht) blijft hypotheekrente-aftrek niet 2 jaar, maar drie jaar in stand voor beide woningen. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele woonlasten.

Bij verhuur van de voormalige eigen woning die bestemd is voor verkoop eindigt hypotheekrente-aftrek. Deze herleeft weer na beëindiging huur binnen 2 jaar (was 1 jaar). Deze regeling geldt tot eind 2012.

Loonbelasting
De  werkkostenregeling die per 2011 wordt ingevoerd wordt in een latere fase hier besproken, nu nog niet alle details bekend zijn.

Overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en binnen 12 maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Die termijn was 6 maanden. De verlenging tot 12 maanden geldt alleen voor 2011.